Ta vara på företagets viktigaste resurs – människorna

Nyfikenhet och ett stort intresse för människor inspirerar mig i mitt arbete som föreläsare, coach och förändringshandledare. Jag är övertygad om att en positiv arbetsplats ger gladare och friskare medarbetare som arbetar mer effektivt. Genom att satsa på att skapa ett bra arbetsklimat kan vi minska sjukskrivningarna och öka företagets lönsamhet. De här tankarna är grunden i konceptet Empatisk ekonomi®.

Läs mer om Empatisk Ekonomi®

Mina tjänster

Coaching och individuell handledning

Coaching bygger på metodiskt arbete som helt och hållet utgår från individens be…

Förberedelse till utvecklingssamtal

Ett bra förberett utvecklingssamtal är guld värt, men det bygger på att både med…

Föreläsningar och workshops för en bättre arbetsmiljö

Målet med mina föreläsningar är att skapa ett samtal, ge kompetens och belysa de…

Processledning för hållbar förändring i organisationer

Analys av arbetsklimatet och processledning handlar om att utifrån rådande nuläg…

Om Karin Edman

"Att se människor växa och utvecklas är min drivkraft. Tillsammans kan vi förändra världen."

Med över 30 års erfarenhet av arbete i offentlig sektor har jag haft ett tiotal befattningar, på alla nivåer i verksamheten. I mina yrkesroller har jag varit med om att ta och genomföra stora strategiska beslut och förändringsarbete, men jag har också varit verksam i yrkesroller där den allmänna uppfattningen kan vara att man inte kan påverka sin situation på arbetsplatsen eller kulturen som råder. Erfarenheterna har gett mig insikter som jag använder i mina uppdrag som coach, rehabiliteringshandledare, processledare och föreläsare.

Läs mer om Karin