Empatisk ekonomi® – För kloka och långsiktiga beslut som lönar sig

Empatisk

Empatisk ekonomi® är ekonomi sett ur ett helhetsperspektiv, där människan är i centrum. Genom att lyfta blicken från det kortsiktiga och isolerade perspektivet kan vi frigöra nya möjligheter.

Egentligen är det ganska enkel matematik – när människor inte mår bra på en arbetsplats kostar det. Inte bara pengar utan också tid, resurser och energi. Rätt förutsättningar för att ta beslut och ansvar skapar en god spiral, vilket leder till resultat och bidrar till ökad lönsamhet. En gynnsam arbetsmiljö skapar en konstruktiv kultur som bidrar till god lönsamhet, välmående medarbetare och gott renommé. Kortsiktiga och dåligt förankrade beslut skapar motsatsen.

Empatisk ekonomi® syftar till att öka medvetenheten om hur vi tillsammans kan skapa tillväxt och utveckling genom att skapa en positiv kultur i organisationer där vi verkar. Det finns en stark kraft att hämta i människors välbefinnande: kan vi påverka kulturen kan vi också minska sjuktalen, öka engagemanget och produktiviteten. Det ger vinster på många plan, företagsekonomiskt, mänskligt och samhällsekonomiskt.

Konceptet Empatisk ekonomi® är under utveckling och processer pågår för att vidareutveckla det varumärkesskyddade begreppet till en arbetsmetod för organisationer och företag. Begreppet Empatisk ekonomi® bygger på min långa erfarenhet av förändringsarbete och ledarskap inom offentlig sektor och som egen företagare.

Vill du veta mer om vad Empatisk ekonomi® kan betyda för dig?
Kontakta mig gärna så berättar jag mer. 

Tillbaka