Föreläsningar och workshops för en bättre arbetsmiljö

Målet med mina föreläsningar är att skapa ett samtal, ge kompetens och belysa de verktyg som finns för att utveckla organisationer till en mer positiv arbetskultur. Föreläsningarna lämpar sig för företag och verksamheter inom offentlig sektor som vill arbeta konstruktivt, socialt och systematiskt i sitt arbetsmiljöarbete. Föreläsning med en efterföljande workshop är en perfekt halvdagsaktivitet för att skapa energi i arbetslaget.

Grunden i mina föreläsningar är de mänskliga behoven i en organisation och hur vi fungerar tillsammans. Kommunikationen på arbetsplatsen är avgörande för hur vi mår på jobbet. Kulturen – hur vi bygger tillit och respekt i verksamheten, är också av största vikt för långtidsfriska arbetsplatser.

Jag beskriver processer inom ledarskap, medarbetarskap och ”lagarbetarskap”. Förståelse för de begreppen är grunden till ett långsiktigt och hållbart förändringarbete. Under föreläsningen uppmuntras dialog och interaktion för att skapa dynamik och energi. Andra viktiga delar är även inslag av humor och kortare övningar, som brukar vara en uppskattad del för åhörarna. En efterföljande workshop handlar om hur ni tillsammans kan minska stress och öka energin för att tillsammans nå bättre och mer hållbara resultat.

Så här går det till

På ett inledande möte med uppdragsgivaren utformar vi omfattning och upplägg. Vanlig omfattning per grupp är en eller två föreläsningar, eller inledande föreläsning och efterföljande workshop på ett par timmar. Vi kan också enas om att genomföra ett mer kontinuerligt arbete med gruppen.

Baserat på gruppen och läget på arbetsplatsen bestämmer vi var fokus ska läggas och hur uppdragsgivaren kan följa upp responsen i gruppen eller i de enheter som berörs. Offert görs och datum bokas för genomförande. Efter genomförande tar vi en kortare uppföljning via telefon.

Vad ingår?

  • Inledande möte

  • Kravspecifikation och önskemål genom intervju

  • 1-2 föreläsningar

  • Workshop (2 timmar)

Kontakta mig för offert och mer information.

Karin Edman

VD

Mail: karin@karinedman.se

Tel: 070 264 10 93

Kontakta mig