Tjänster

Jag är övertygad om att en positiv arbetsplats ger gladare och friskare medarbetare som arbetar mer effektivt. Genom att satsa på att skapa ett bra arbetsklimat kan vi minska sjukskrivningarna och öka företagets lönsamhet. Kontakta mig så berättar jag mer om vad jag kan göra för dig och din organisation.

Coaching och individuell handledning

Coaching bygger på metodiskt arbete som helt och hållet utgår från individens be…

Förberedelse till utvecklingssamtal

Ett bra förberett utvecklingssamtal är guld värt, men det bygger på att både med…

Föreläsningar och workshops för en bättre arbetsmiljö

Målet med mina föreläsningar är att skapa ett samtal, ge kompetens och belysa de…

Processledning för hållbar förändring i organisationer

Analys av arbetsklimatet och processledning handlar om att utifrån rådande nuläg…

Beslutsfattande med Opera-metoden

OPERA, är en demokratisk och effektiv metod för att genomföra möten och fatta be…