Coaching och individuell handledning

Coaching bygger på metodiskt arbete som helt och hållet utgår från individens behov och situationen. Jag är certifierad coach och verksam processledare för individer och grupper sedan flera år, både på uppdrag och i egen regi. Under åren har jag genom coaching hjälpt många att komma vidare i sitt privatliv eller i sin arbetsroll. Upplägget anpassas efter behov och kan omfatta allt ifrån några timmar, till återkommande samtal under längre tid.

Som certifierad coach från Coach2coach har jag mött människor i livets olika skeden. Anledningarna till att man söker vägledning kan vara många. Energi är slut, man går in i väggen. Arbetssituationen känns osäker, eller kräver nya utmaningar. En förändrad livssituation behöver redas upp. Eller så behöver man hjälp att bearbeta eller fatta ett beslut för framtiden.

I mitt arbete och i synnerhet i rollen som coach är respekten för individen allt. I samband med flera varsel, och företagsnedläggningar har jag också varit verksam i omställning och karriärväxling. Arbetet bygger på tystnadsplikt och respekt för individens integritet i alla lägen. Omfattning och upplägg utgår från deltagarens upplevelser och behov.

Så här går det till

Under ett första möte går vi igenom nuläget och bestämmer en lämplig omfattning för ett första steg. I regel handlar det om tre till fem samtalstillfällen. Under denna första fas kan arbetet förlängas eller så avslutas det efter ett bestämt antal samtal. Samtalen kan genomföras fysiskt eller på distans (telefon eller digitalt möte).

Om ett företag beställer coaching till medarbetare görs rapportering till beställaren med bibehållen tystnadsplikt. Om situationer uppstår där andra terapiformer och bearbetning behövs, guidar jag personen vidare till den profession som arbetar med det.

Vad ingår?

  • Inledande möte

  • 3-5 samtalstillfällen


Kontakta mig för offert och mer information.

Karin Edman

VD

Mail: karin@karinedman.se

Tel: 070 264 10 93

Kontakta mig