Om Karin Edman

Karin Edman

"Att se människor växa och utvecklas är min drivkraft. Tillsammans kan vi förändra världen."   

Med över 30 års erfarenhet av arbete i offentlig sektor har jag haft ett tiotal befattningar, på alla nivåer i verksamheten. Lokalvårdare, hemsamarit, förskollärare, enhetschef och rektor samt kvalitetshandledare och utbildare är bara några exempel.

I mina yrkesroller har jag varit med om att ta och genomföra stora strategiska beslut och förändringsarbete, men jag har också varit verksam i yrkesroller där den allmänna uppfattningen kan vara att man inte kan påverka sin situation på arbetsplatsen eller kulturen som råder. Erfarenheterna har gett mig insikter som jag använder i mina uppdrag som coach, rehabiliteringshandledare, processledare och föreläsare. Under de senaste åren har jag varit verksam som egen företagare och arbetat på uppdrag av företag, offentlig sektor och organisationer. 

Ett stort och genuint intresse för människor och en övertygelse om att alla individer behövs och har något att tillföra i organisationen är det som driver mig. Jag är övertygad om att en positiv arbetsplats ger gladare och friskare medarbetare som arbetar mer effektivt. Genom att satsa på att skapa ett bra arbetsklimat kan du minska sjukskrivningarna och öka företagets lönsamhet. De här tankarna är grunden i konceptet Empatisk ekonomi® som jag nu håller på att vidareutveckla.

Förändring är det enda bestående i våra liv. Jag arbetar med att stödja individer och grupper i förändring. I mitt arbete lägger jag stort fokus på att skapa delaktighet, förståelse och motivation hos medarbetarna. Det är grunden i mitt arbete. Alla ska veta varför en förändring genomförs och vad den innebär.

Jag erbjuder följande tjänster:


Kontakta mig så berättar jag mer om vad jag kan göra för dig och din organisation. Jag bjuder gärna in dig till ett förutsättningslöst (och kostnadsfritt) möte eller samtal. 

Karin Edman
070-264 10 93
karin@karinedman.se

Tillbaka