Beslutsfattande med Opera-metoden

OPERA, är en demokratisk och effektiv metod för att genomföra möten och fatta beslut i grupp. Metoden gör att alla kommer till tals och kan föra fram sin åsikt. Steg för steg leds gruppen mot sitt eget beslut. Som certifierad processledare i metoden kan jag leda samtal och beslutsfattande. Metoden är också ett verktyg för förändringsprocesser, och som internt arbetsredskap i organisationer.

Opera är ett effektivt mötes- och processverktyg som skapar delaktighet, tydliga mål och starka åtaganden i en snabb och kreativ process. Operametoden ger alla en naturlig chans att delta och för även fram de tysta gruppmedlemmarnas kunskaper och erfarenheter. Metoden fokuserar på det väsentliga, förankrar genom sin process, kombinerar systematik med en kreativ process samt möjliggör att förslag bedöms likvärdigt.

Så här går det till

Efter en första inledande kontakt då behovet gås igenom enas vi om en lämplig omfattning, gruppstorlek och plats för genomförande. I regel sätter man av 2-3 timmar med gruppen som ska ta beslutet. Det idealiska är att samtliga är med på plats, om nödvändigt kan vissa delta på distans.

Med inledande arbete, dokumentation och uppföljning omfattar arbetet 8-10 timmar.

När kan man använda denna metod?

  • När man vill effektivisera arbets- eller föreningsmöten

  • För att ta fram mål och indikatorer i projekt- och/eller utvecklingsarbete

  • För uppföljning och utvärderingsarbete

  • För att skapa samarbets- och samverkansformer

  • För att samla in, gruppera och bedöma idéer

  • Vid verksamhets- och kompetensanalyser

  • För processledning

Kontakta mig för offert och mer information.

Karin Edman

VD

Mail: karin@karinedman.se

Tel: 070 264 10 93

Kontakta mig