Förberedelse till utvecklingssamtal

Ett bra förberett utvecklingssamtal är guld värt, men det bygger på att både medarbetare och ledare är förberedda. I många organisationer är det just förberedelsen som brister. Genom att göra en timmes gemensam förberedelse säkrar ni att alla reflekterar över viktiga frågor inför samtalet, samtidigt som det blir tidseffektivt. Utöver arbete med gruppen erbjuder jag även stöd till den som ska hålla i och följa upp samtalen.

Det här arbetet är en kvalitetshöjande insats för att säkerställa ett väl förberett utvecklingssamtal. Förberedelsen görs vid ett eller ett par tillfällen, då varje individ fyller i sitt eget underlag inför kommande samtal.

Fördelar med att göra detta i grupp är många. Det är både tidseffektivt, fokuserat och alla gör samma procedur, vilket skapar trygghet både för medarbetaren och den som ska hålla i samtalen.

Så här går det till

Arbetet startar med en timmes genomgång av nuläget och arbetsgången utifrån det underlag som finns för samtalen. Vi ringar in behovet av stöd före och efter samtalen och bokar en tid för den gemensamma förberedelsen med gruppen. Underlaget bearbetas vid behov eller skickas ut till den grupp som ska delta i förberedelserna.

Arbetet kan göras på plats eller digitalt via Teams. En kortare föreläsning inleder förberedelsen, som inalles tar ca 1,5 timme. Efter genomförande träffar jag ledaren på ett möte och följer upp responsen från medarbetarna.

Om ledaren så önskar kan jag fortsätta stödja hen under samtalsperioden, inför och efter medarbetarsamtalen. Som nybliven ledare eller ledare i ett tufft arbetsklimat kan samtalssituationen kännas ganska utsatt. Då är det värdefullt att ha en neutral part vid sin sida.

Vad ingår?

  • Inledande möte

  • Föreläsning och genomförande med deltagare

  • Löpande stöd under samtalsperioden

Kontakta mig för offert och mer information.

Karin Edman

VD

Mail: karin@karinedman.se

Tel: 070 264 10 93

Kontakta mig